Sosyal medyada olumsuzu olumlu kılmak mümkün

Sosyal medya kullanıcıları sağlık konusunda yayınlanan bilgileri okumakla yetinmiyor. HRI anketine katılanların yaklaşık yüzde 30’u sağlıkla ilgili konularda paylaşımda bulunarak ya da başkalarının deneyimleriyle ilgili yorumlar yaparak sürece dahil olduklarını dile getiriyor.

SEKIL-03

Her ne kadar bazı kurum ve organizasyonlar sosyal medyaya kapılarını açmanın olumsuz yorumları da beraberinde getireceğinden kaygılansa da, olumsuzlar kadar olumlu yorum ve deneyimlerin de paylaşıldığını belirtmek gerek. HRI anketinden çıkan sonuca göre, on-line tüketici yorumlarının çoğu olumlu olma eğilimi gösteriyor. Bu süreci iyi yönetebilen kuruluşlar, kendilerine gelen bilgi ve talepleri hastaların ve girişimcinin ürünlere ilişkin birlikteliğini sağlamada kullanıyor; Ar-Ge proseslerini bu veriler doğrultusunda kurguluyor.